- 0
- 0.

/
Samsung(41) Daikin(48) General Climate(49) Mitsubishi(0) Mitsubishi Electric(90) Panasonic(56) Fujitsu(70) Toshiba(54) Hyundai(40) Hitachi(29) Midea(32) Sharp(16) Ballu(33) LG(12) Haier(9) Dantex(0) General(0)

GC/GU-S05CR GC/GU-S05CR

11594 .
: 1500.;
GC/GU-S07HR GC/GU-S07HR

12276 .
: 2200.; : 2100.;
GC/GU-S09HR GC/GU-S09HR

13423 .
: 2900.; : 2600.;
: 1 2 3 4 5 ... 193 |


:
() (.)
WDH-367BE10,5 .11,4 . . .26 ..102300 .
WDH-487BE14,0 .15,2 . . .26 ..112530 .
WHD-607BE17,5 .19,0 . . .26 ..119350 .
HPA-303BG8,878 .- . . .26 ..78833 .
HPH-1259GE12,892 .14,064 . . .26 ..105028 .
WFH-187BE5,4 .6,0 . . .26 ..51150 .
WFH-367BE10,5 .11,4 . . .26 ..90365 .
WFH-487BE14,0 .15,2 . . .26 ..98890 .
WFH-607BE17,0 .19,1 . . .26 ..112530 .
HCH-183BE5,27 .5,505 . . .26 ..76663 .
HCH-243BE7,027 .7,32 . . .26 ..86273 .
WCH-187BE5,2 .6,0 . . .26 ..57970 .
WCH-247BE7,0 .7,7 . . .26 ..71610 .
WCH-307BE8,8 .9,5 . . .26 ..85250 .
WCH-427BE12,3 .12,9 . . .26 ..95480 .
WCH-507BE15 .15,3 . . .26 ..109120 .
HDH-483GE14,1 .16,1 . . .26 ..103943 .
HDH-363GE10,6 .13,0 . . .26 ..87978 .
MHA-36HR10,40 .11,72 . . .26 ..68231 .
MHA-48HR14,07 .15,53 . . .26 ..86738 .
MHA-60HR17,59 .19,93 . . .26 ..98146 .
MUB-18HR5,28 .5,57 . . .26 ..35650 .
MUB-24HR7,04 .8,80 . . .26 ..46810 .
MUB-36HR10,55 .11,14 . . .26 ..65100 .
MUB-48HR14,07 .15,53 . . .26 ..72850 .
MUB-60HR17,59 .19,93 . . .26 ..82150 .
MFE-60AE17,58 .21,90 . . .26 ..89590 .
MTA3-18HR5,28 .6,16 . . .26 ..38347 .
MTA3-24HR7,03 .8,01 . . .26 ..55490 .
MTA3-36HR10,55 .11,72 . . .26 ..65720 .
MTA3-48HR14,07 .15,33 . . .26 ..82491 .
MTA3-60HR17,59 .19,93 . . .26 ..96503 .
MHA-26HR7,62 .8,15 . . .26 ..57040 .
RPI-130HQ13,0 .14,5 . . .26 ..119350 .
MUC-48 HR14,07 .15,53 . . .26 ..75020 .
MUC-60 HR17,59 .19,93 . . .26 ..84630 .
AF-A18CE6,74 .- . . .26 ..23529 .
RPI-56JHQ5,6 .6,3 . . .26 ..78430 .
RPI-72JHQ7,2 .8,0 . . .26 ..81840 .
RPI-72HQ7,2 .8,0 . . .26 ..88660 .
RPI-120HQ12,0 .14,0 . . .26 ..102300 .
MSE-09 HRI N22,6 .3,5 . . .26 ..29450 .
MSE-12 HRI N22,5 .4,4 . . .26 ..32550 .
MFS2-24 AR7,04 .8,2 . . .26 ..49290 .
MFS2-48 AR14,07 .15,54 . . .26 ..70990 .
MFE-60 AE17,59 .21,98 . . .26 ..89590 .
MFE-96 AE28,0 .31,5 . . .26 ..216690 .
MUC-18 HR5,28 .6,0 . . .26 ..35650 .
MUC-24 HR7,35 .8,0 . . .26 ..48670 .
MUC-36 HR10,55 .11,14 . . .26 ..66650 .
MSE-09 HR2,60 .2,90 . . .26 ..16275 .
MSE-07 HR2,10 .2,30 . . .26 ..14725 .
MSE-24 HR7,0 .8,0 . . .26 ..39060 .
MSE-12 HR3,50 .3,80 . . .26 ..19065 .
MSE-18 HR5,30 .5,90 . . .26 ..28520 .
MCA-48HR14,07 .15,53 . . .26 ..79050 .
BSC-24H7,1 .8,0 . . .26 ..38130 .
BSC-30H8,2 .8,98 . . .26 ..48360 .
BSCI-12HPC3,5 .4,85 . . .26 ..29915 .
BSCI-09HPC2,65 .3,65 . . .26 ..25544 .
BSCM-18H5,0 .5,6 . . .26 ..40300 .
BSCM-21H3,5 .3,75 . . .26 ..45353 .
MPA-09ER2,6 .2,0 . . .26 ..26877 .
MCA-18HR5,28 .6,01 . . .26 ..41850 .
MCA-24HR7,04 .8,03 . . .26 ..54560 .
MCA-36HR10,55 .11,72 . . .26 ..72850 .
A18LHM/U ()5,2 .5,4 . . .26 ..47244 .
A18LHD/U ()5,2 .5,4 . . .26 ..44609 .
A18LHW/U ( )5,2 .5,4 . . .26 ..40548 .
A18LH/U ()5,2 .5,4 . . .26 ..42222 .
BSC-06C1,5 .- . . .26 ..13206 .
BSC-07H2,1 .2,3 . . .26 ..14415 .
BSC-09H2,5 .3,0 . . .26 ..16120 .
BSC-12H3,3 .3,6 . . .26 ..18817 .
BSC-18H4,8 .5,8 . . .26 ..28210 .
AQ12MWB3,5 .3,8 . . .26 ..44330 .
AQ18MWB5,1 .5,8 . . .26 ..57970 .
AQ24MWB6,8 .7 . . .26 ..61380 .
S09AQ2,5 .3,2 . .19/38 .26 .. .
S12AQ3,5 .4,0 . .19/39 .26 .. .
S12AA3,51 .4,57 . . .26 ..30070 .
S09AA2,64 .3,63 . . .26 ..28737 .
S12AWU3,52 .4,0 . . .26 ..20057 .
S09AWU2,64 .3,17 . . .26 ..18383 .
A18LH1/U5,2 .5,4 . . .26 ..48577 .
A18LH3/U5,2 .5,4 . . .26 ..48577 .
AQ09VBA2,7 .2,9 . . .26 ..23374 .
AQ12VBA3,5 .3,8 . . .26 ..25172 .
AQ18VBA5,1 .5,8 . . .26 ..39773 .
AQ24VBA6,8 .7,0 . . .26 ..41757 .
AQ24VWA6,8 .7,0 . . .26 ..41726 .
AQ18VWA5,1 .5,8 . . .26 .. .
AQ12VWA3,5 .3,8 . . .26 .. .
AQ09VWA2,7 .2,9 . . .26 .. .
AQ12TA3,5 .3,8 . . .26 ..42625 .
AQ09MWB2,7 .2,9 . . .26 ..42625 .
AQV09VBA2,5 .3,5 . .21/31 .26 ..46035 .
AQV12VBA3,5 .4,0 . .21/35 .26 ..48422 .
AE-XM24CR2,0 + 2,0 + 3,5 .2,2 + 2,2 + 3,7 . . .26 ..107756 .
AE-XM18CR2,6 + 2,6 .2,7 + 2,7 . . .26 ..85932 .
AY-XP12GHR3,5 .3,2 . . .26 ..50375 .
AY-AP24CE6,7 .8,3 . . .26 ..67456 .
AY-XP9GHR2,5 .4,2 . . .26 ..44919 .
AY-AP12FHR-WR3,5 .4,0 . . .26 ..44206 .
AY-AP9FHR-WR2,64 .3,1 . . .26 ..37634 .
AY-AP7FHR-WR2,05 .2,4 . . .26 ..36301 .
HSU-12H03/U(ZXF)3,45 .3,8 . .29/39 .26 ..45601 .
AS182AVERA/AU182AFERA5,1 .6,0 . .38/44 .26 ..85777 .
HSU-09H03/U(ZXF)2,7 .3,0 . .24/42 .26 ..42191 .
WMA-211BE3,1 + 3,1 . . .28/50 .26 ..57970 .
WMA-241BE3,5 + 3,5 . . .28/50 .26 ..63085 .
- HMH-181BE2,7 + 2,7 .2,8 + 2,8 . . .26 ..66495 .
- HMH-211BE2,7 + 3,5 .2,8 + 3,7 . . .26 ..66495 .
- HMH-241BE3,5 + 3,5 .3,7 + 3,7 . . .26 ..73315 .
HSU-12H03(DB)3,5 .4,2 . .23/43 .26 ..69223 .
HSU-09H03(DB)2,8 .3,6 . .24/42 .26 ..65813 .
HSU-12H03/U(DBPZXF)3,45 .3,8 . .29/39 .26 ..62403 .
HSU-09H03/U(DBPZXF)2,8 .3,6 . .24/42 .26 ..59086 .
HSU-12HM03(B)3,5 .4,0 . . .26 ..40796 .
HSU-10HM03(B)2,93 .3,9 . . .26 ..35123 .
WSA-097BE2,5 . . . .26 ..24955 .
WSH-127BE3,5 .3,8 . . .26 ..28086 .
WSA-127BE3,5 . . . .26 ..27404 .
WSH-187BE5,1 .5,4 . . .26 ..39153 .
WSA-187BE5,1 . . . .26 ..37200 .
WSH-247BE6,6 .7,2 . . .26 ..44237 .
WSA-247BE6,6 . . . .26 ..42439 .
WSH-307BE8,2 .9,0 . . .26 ..56668 .
WSA-307BE8,2 . . . .26 ..53413 .
WSH-367BE9,3 .9,6 . . .26 ..64511 .
WSA-367BE9,3 . . . .26 ..61690 .
WMA-181BE2,7 + 2,7 . . .27/46 .26 ..56482 .
WSH-097BE2,5 .2,6 . . .26 ..25637 .
HNH-096NBE2,7 .2,8 . . .26 ..42904 .
HNH-127NBE3,5 .3,7 . . .26 ..46252 .
WSH-077BE2,3 .2,4 . . .26 ..25141 .
WSA-077BE2,3 . . . .26 ..24428 .
ASY30F/AOY30F7,9 .- . . .26 ..86552 .
ASY7U/AOY7U2,2 .2,3 . . .26 ..34069 .
ASY9U/AOY9U2,6 .2,95 . . .26 ..38223 .
ASY12U/AOY12U3,25 .3,95 . . .26 ..43245 .
ASY14U/AOY14U4,25 .4,8 . . .26 ..62682 .
ASY18U/AOY18U5,4 .5,7 . . .26 ..62310 .
ASY24U/AOY24U6,8 .7,4 . . .26 ..71052 .
ASY30U/AOY30U7,9 .8,4 . . .26 ..94643 .
ASY18R/AOY18R5,3 .5,5 . .42 .26 ..62341 .
ASY24A/AOY24A6,85 . . .35/45/56 .26 ..66185 .
ASY24R/AOY24R6,8 .7,7 . .45 .26 ..71052 .
ASY30A/AOY30A8,2 . . .36/48/58 .26 ..86552 .
ASY30R/AOY30R7,8 .8,5 . .48 .26 ..94643 .
ASY7F/AOY7F2,25 .- . . .26 ..33294 .
ASY9F/AOY9F2,75 .- . . .26 ..37138 .
ASY12F/AOY12F3,4 . . . .26 ..42005 .
ASY14F/AOY14F4,2 .- . . .26 ..54839 .
ASY18F/AOY18F5,4 .- . . .26 ..57691 .
ASY24F/AOY24F6,8 .- . . .26 ..66185 .
RAS-24NKD-E5/RAS-24NA-E6,25 . . .37/45 .26 ..45043 .
RAS-13SKHP-E/RAS-13S2AH-E3,6 .4,05 . .31/41 .26 ..30349 .
RAS-07SKHP-E/RAS-07S2AH-E2,05 .2,05 . .28/38 .26 ..24862 .
RAS-10SKHP-E/RAS-10S2AH-E2,55 .2,72 . .32/40 .26 ..26040 .
RAS-13SKP-E/RAS-13S2A-E3,75 . . .31-48 .26 ..27156 .
RAS-10SKP-E/RAS-10S2A-E2,55 . . .32-47 .26 ..21576 .
RAS-07SKP-E/RAS-07S2A-E2,05 . . .28-47 .26 ..20863 .
ASY7A/AOY7A1,95 . . .27/37/42 .26 ..33294 .
ASY7R/AOY7R2,0 .2,3 . .27 .26 ..34069 .
ASY9RJ/AOY9RJ2,5 .2,9 . .27 .26 ..38223 .
ASY12RJ/AOY12RJ3,2 .3,8 . .31 .26 ..43245 .
ASY18A/AOY18A5,3 . . .33/42/56 .26 ..57691 .
RAS-10SKV-E/RAS-10SAV-E2,5 .3,2 . .29/40 .26 ..31527 .
RAS-13SKV-E/RAS-13SAV-E3,5 .4,2 . .26/40 .26 ..36735 .
RAS-07NKHD-E/RAS-07UAH-E42,05 .2,25 . . .26 ..26815 .
RAS-10NKHD-E/RAS-10UAH-E43,6 .4,15 . .31/41 .26 ..28024 .
RAS-13NKHD-E/RAS-13UAH-E42,7 .3,0 . .26/39 .26 ..32302 .
RAS-18NKHD-E5/RAS-18NAH-E5,05 .5,09 . .35/44 .26 ..45570 .
RAS-24NKHD-E5/RAS-24NAH-E6,3 .6,7 . .37/48 .26 ..51801 .
RAS-07NKD-E/RAS-07UA-E42,15 . . .26/38 .26 ..22847 .
RAS-10NKD-E/RAS-10UA-E42,7 . . .26/39 .26 ..23467 .
RAS-13NKD-E/RAS-13UA-E43,75 . . .31/41 .26 ..29140 .
RAS-18NKD-E5/RAS-18NA-E5,25 . . .35/42 .26 ..40362 .
RAS-10SKVP-ND/RAS-10SAVP-ND2,5 .3,2 . .25/38 .26 ..51243 .
RAS-13SKVP-ND/RAS-13SAVP-ND3,5 .4,2 . .26/39 .26 ..57567 .
RAS-16SKVP-ND/RAS-16SAVP-ND4,5 .5,5 . .28/41 .26 ..68696 .
RAS-10SKVR-E/RAS-10SAVR-E2,5 .3,2 . .26/39 .26 ..34007 .
RAS-16SKVR-E/RAS-16SAVR-E4,5 .5,5 . .30/45 .26 ..47647 .
RAS-13SKVR-E/RAS-13SAVR-E3,5 .4,2 . .26/40 .26 ..39649 .
RAS-16SKV-E/RAS-16SAV-E4,5 .5,3 . .30/45 .26 ..44144 .
RCI-130HQ13,0 .14,5 . . .26 ..112189 .
RCI-56HQ5,6 .6,3 . . .26 ..76384 .
RCI-72HQ7,2 .8,0 . . .26 ..88660 .
RCI-120HQ12,0 .14,0 . . .26 ..102641 .
RPC-6HG7E13,0 .14,5 . . .26 ..97185 .
RPC-2.5HG7E5,9 .6,5 . . .26 ..79918 .
RPC-3JHG7E7,2 .8,3 . . .26 ..89001 .
RPC-3HG7E7,2 .8,0 . . .26 ..89342 .
RPC-5HG7E12,0 .15,3 . . .26 ..92070 .
RAS-18EH2/RAC-18EH25,0 .6,5 . .24/47 .26 ..50871 .
RAS-08CH8/RAC-08CH82,2 .2,2 . . .26 ..21824 .
RAS-10CH8/RAC-10CH82,8 .3,0 . . .26 ..22320 .
RAS-14CH8/RAC-14CH83,7 .4,1 . .28/42 .26 ..27838 .
RAS-18CH7/RAC-18CH75,1 .5,7 . .37/45 .26 ..39835 .
RAS-24CH7/RAC-24CH76,3 .7,05 . .38/45 .26 ..45570 .
RAS-30CH7/RAC-30CH78,1 .8,8 . .37/46 .26 ..59024 .
RAS-10XH1/RAC-10XH12,5 .3,2 . .20/42 .26 ..68293 .
RAS-10SH1/RAC-10SH12,5 .3,4 . . .26 ..37913 .
RAS-14SH1/RAC-14SH13,5 .4,2 . . .26 ..44237 .
RAS-14JH2/RAC-14JH23,6 .4,4 . . .26 ..40300 .
RAS-10JH2/RAC-10JH22,5 .3,4 . . .26 ..35030 .
RAS-10EH2/RAC-10EH22,5 .3,4 . . .26 ..26877 .
RAS-14EH2/RAC-14EH23,5 .4,2 . . .26 ..31899 .
RAS-14XH1/RAC-14XH13,5 .4,2 . .20/44 .26 ..78492 .
CS-E18DTEW5,0 .6,10 . . .26 ..67983 .
CS-E21DTES5,8 .6,8 . . .26 ..71982 .
CS-ME12EB1E ( )3,2 .4,5 . . .26 ..46376 .
SZ-BT20P ( ) . . . .26 ..7936 .
CS-E21DB4ES6,5 .7,5 . . .26 ..54126 .
CS-E15DB4EW4,0 .5,6 . . .26 ..41478 .
CS-E18DB4EW5,0 .7,1 . . .26 .. .
SZ-BT20E ( ) . . . .26 ..8587 .
CS-A24CTP6,9 .7,65 . . .26 ..66960 .
CS-A18CTP5,2 .5,8 . . .26 ..55304 .
CS-A12CTP3,6 .3,95 . . .26 ..40672 .
CS-E15DTEW4,15 .5,17 . . .26 ..57970 .
CS-ME10DTEG ( )2,8 .4,0 . . .26 .. .
CS-E15DTEW ( )4,0 .5,6 . . .26 ..30442 .
CS-E18DTEW ( )5,0 .7,1 . . .26 ..34782 .
CS-E21DTES ( )6,5 .7,5 . . .26 ..35929 .
CS-ME7EB1E ( )2,2 .3,2 . . .26 ..40579 .
CS-ME10EB1E ( )2,8 .4,0 . . .26 ..46376 .
CS-ME14EB1E ( )4,0 .5,6 . . .26 ..50995 .
CS-E7HKDW ( )2,2 .3,2 . . .26 ..11904 .
CS-E9HKDW ( )2,8 .4,0 . . .26 ..12865 .
CS-E12HKDW ( )3,2 .4,5 . . .26 ..14694 .
CS-E15HKDW ( )4,0 .5,6 . . .26 ..18941 .
CS-ME10DD3EG ( )2,8 .4,0 . . .26 .. .
CS-E15DD3EW ( )4,0 .5,6 . . .26 .. .
CS-E18DD3EW ( )5,0 .7,1 . . .26 .. .
CU2E15GBE ( )4,5 .5,2 . . .26 ..49135 .
CU2E18CBPG ( )5,2 .5,6 . . .26 ..56296 .
CU3E23CBPG ( )6,8 .8,6 . . .26 ..89683 .
CU4E27CBPG ( )8,0 .9,4 . . .26 ..116870 .
CS-E18HKDW ( )5,0 .7,1 . . .26 ..22010 .
CS-E21JKDW/CU-E21JKD6,3 .7,2 . . .26 ..63333 .
CS-XE12JKD/CU-XE12JKD3,5 .4,4 . . .26 ..37603 .
CS-XE18JKD/CU-XE18JKD5,0 .5,8 . . .26 ..55924 .
CS-XE24JKD/CU-XE24JKD6,8 .8,6 . . .26 ..74555 .
CS-E7JKDW/CU-E7JKD2,05 .2,8 . . .26 ..29295 .
CS-E9JKDW/CU-E9JKD2,5 .3,4 . . .26 ..31496 .
CS-E12JKDW/CU-E12JKD3,5 .4,4 . . .26 ..35836 .
CS-E15JKDW/CU-E15JKD4,2 .5,4 . . .26 ..45849 .
CS-E18JKDW/CU-E18JKD5,0 .5,8 . . .26 ..53258 .
CS-TE9HKE/CU-TE9HKE2,5 .3,6 . . .26 ..44857 .
CS-TE12HKE/CU-TE12HKE3,5 .4,2 . . .26 ..52917 .
CS-XE9JKD/CU-XE9JKD2,5 .3,4 . . .26 ..33046 .
SLZ-KA35VAL + SLP-23,2 .3,8 . . .26 ..40176 .
MLZ-KA25VA + MLP-440W2,5 .3,2 . . .26 ..43524 .
MLZ-KA35VA + MLP-440W3,5 .4,0 . . .26 ..49910 .
MLZ-KA50VA + MLP-440W5,0 .5,9 . . .26 ..56637 .
SEZ-KD25VA2,5 .3,2 . . .26 ..41881 .
SEZ-KA35VA3,4 .3,9 . . .26 ..33356 .
SEZ-KA50VA4,7 .5,5 . . .26 ..37882 .
SEZ-KA71VA7,1 .8,1 . . .26 ..53289 .
SEZ-KA60VA5,4 .6,5 . . .26 ..44237 .
MSZ-GC25VA ( )2,5 .3,2 . . .26 ..15407 .
MSZ-GC35VA ( )3,5 .4,0 . . .26 ..19902 .
MSZ-GB50VA ( )5,0 .5,9 . . .26 ..29202 .
MSZ-GA60VA ( )6,0 .6,8 . . .26 ..32271 .
MSZ-GA71VA ( )7,1 .8,1 . . .26 ..41261 .
MFZ-KA50VA5,0 .5,9 . . .26 ..59210 .
MFZ-KA25VA2,5 .3,2 . . .26 ..46717 .
MFZ-KA35VA3,5 .4,0 . . .26 ..50282 .
SLZ-KA25VAL + SLP-22,5 .3,0 . . .26 ..34968 .
SLZ-KA50VAL + SLP-25,1 .5,5 . . .26 ..45601 .
MXZ-8A140VA ( )14,0 .16,0 . . .26 ..267375 .
PAC-AK30BC ( ) . . . .26 ..35929 .
PAC-AK50BC ( ) . . . .26 ..44082 .
MSZ-FD25VA ( )3,5 .4,0 . . .26 ..18383 .
MSZ-FD35VA ( )2,5 .3,2 . . .26 ..23808 .
MSZ-SF15VA ( )1,5 .2,5 . . .26 ..19933 .
MSZ-SF20VA ( )2,0 .3,2 . . .26 ..20274 .
MSZ-GC22VA ( )2,2 .2,5 . . .26 ..14849 .
MXZ-2A30VA ( )3,0 .3,5 . . .26 ..54994 .
MXZ-2A40VA ( )4,0 .4,5 . . .26 ..64604 .
MXZ-2A52VA ( )5,2 .6,6 . . .26 ..82522 .
MXZ-3A54VA ( )5,4 .6,8 . . .26 ..90148 .
MXZ-4A80VA ( )8,0 .9,4 . . .26 ..147281 .
MXZ-4A71VA ( )7,1 .8,6 . . .26 ..121241 .
MXZ-5A100VA ( )10,0 .12,0 . . .26 ..211048 .
MCFH-GA60VB6,0 .6,8 . . .26 ..81003 .
MCFH-GA50VB4,8 .5,0 . . .26 ..77593 .
MCF-GA50VB4,8 . . .36/46 .26 ..58311 .
MCFH-GA35VB3,5 .3,7 . . .26 ..59334 .
MCF-GA35VB3,5 . . .34/44 .26 ..55924 .
MSC-GA25VB/MUH-GA25VB2,65 .3,0 . .37/45 .26 ..38254 .
MSC-GA35VB/MUH-GA35VB3,5 .3,7 . .37/45 .26 ..46283 .
MSH-GA50VB/MUH-GA50VB5,0 .5,2 . .37/45 .26 ..62682 .
MSH-GA60VB/MUH-GA60VB6,3 .7,2 . .37/45 .26 ..76663 .
MSH-GA80VB/MUH-GA80VB8,5 .9,4 . .37/45 .26 ..81809 .
MSC-GA25VB/MU-GA25VB2,65 . . .37/45 .26 ..34131 .
MSC-GA35VB/MU-GA35VB3,5 . . .37/45 .26 ..42997 .
MS-GA50VB/MU-GA50VB5,0 . . .37/45 .26 ..51367 .
MS-GA60VB/MU-GA60VB6,5 . . .37/45 .26 ..61535 .
MS-GA80VB/MU-GA80VB8,5 . . .37/45 .26 ..73036 .
MSC-GA20VB/MU-GA20VB2,3 . . .25/36 .26 ..28148 .
MCF-GA60VB6,0 . . .42/48 .26 ..75020 .
MSZ-FD25VA/MUZ-FD25VA2,5 .3,2 . .20/42 .26 ..58714 .
MSZ-FD35VA/MUZ-FD35VA3,5 .4,0 . .21/43 .26 ..73129 .
MSZ-FD50VA/MUZ-FD50VA5,0 .6,0 . .27/52 .26 ..104563 .
MSZ-GA71VA/MUZ-GA71VA7,1 .8,1 . .33/54 .26 ..133641 .
MSZ-GA60VA/MUZ-GA60VA6,0 .6,8 . .32/54 .26 ..106361 .
MSZ-GB50VA/MUZ-GB50VA5,0 .5,8 . . .26 ..87451 .
MSZ-GC35VA/MUZ-GC35VA3,5 .4,0 . .22/43 .26 ..60667 .
MSZ-GC25VA/MUZ-GC25VA2,5 .3,2 . .21/43 .26 ..48794 .
MSC-GA20VB/MUH-GA20VB2,3 .2.5 . . .26 ..32643 .
FTXS42G/RKS42G5,0 . . .30/42 .26 ..81158 .
FTXS25G/RKS25G3,2 . . .22/38 .26 ..55149 .
FTXS50G/RKS50G5,3 . . .31/43 .26 ..111879 .
FTXL25G/RXL25G2,5 .3,4 . .30/42 .26 ..62961 .
FTXS20G/RXS20G2,8 .4,3 . .22/38 .26 ..54126 .
FTXS25G/RXS25G3,2 .4,7 . .22/38 .26 ..57164 .
FTXS35G/RXS35G4,0 .5,5 . .23/42 .26 ..69936 .
FTXS42G/RXS42G5,0 .6,0 . .30/42 .26 ..86738 .
FTXS50G/RXS50G5,3 .6,5 . .31/43 .26 ..119412 .
FTXS20G/RKS20G2,8 . . .22/38 .26 ..52979 .
FTXS35G/RKS35G4,0 . . .23/42 .26 ..64201 .
2MXU40G ( )4,0 .4,4 . .46 .26 .. .
2MXU50G ( )5,0 .5,7 . .34 .26 ..104377 .
CTXU25G ( )2,5 .2,7 . .33 .26 ..24273 .
CTXU35G ( )3,5 .4,0 . .33 .26 .. .
CTXU42G ( )4,2 .5,1 . .34 .26 .. .
CTXU50G ( )5,0 .6,0 . .37 .26 .. .
FTXR42E/RXR42E4,6 .5,6 . .24/42 .26 ..110050 .
FTXR50E/RXR50E5,5 .6,2 . .26/44 .26 ..128030 .
FTXR28E/RXR28E3,6 .5,0 . .23/39 .26 ..95015 .
GC/GU-DN192HW 380B5,6 .6,3 . . .26 ..300762 .
GC/GU-FS24HR7,0 .8,2 . . .26 ..42811 .
GC/GU-FS48ER 380B14,0 .15,2 . . .26 ..71734 .
GC/GU-FS60EW 380B17,0 .22,7 . . .26 ..83080 .
GC/GU-4C48HR14,1 .15,2 . . .26 ..74276 .
GC/GU-4C60HR16,0 .19,0 . . .26 ..87916 .
GC/GU-DN18HW5,3 .5,9 . . .26 ..32178 .
GC/GU-DN24HW7,0 .7,6 . . .26 ..46283 .
GC/GU-DN36HW 380B10,5 .11,7 . . .26 ..54374 .
GC/GU-DN48HW 380B14,1 .15,2 . . .26 ..72199 .
GC/GU-DN60HW 380B17,6 .19,0 . . .26 ..80073 .
GC/GU-DN96HW 380B28,1 .31,5 . . .26 ..180451 .
GC/GU-4C18HR5,3 .5,9 . . .26 ..43958 .
GC/GU-4C24HRC7,0 .7,6 . . .26 ..49538 .
GC/GU-4C36HR10,5 .11,7 . . .26 ..69192 .
GC/GU-CF12HR3,5 .5,9 . . .26 ..32643 .
GC/GU-CF18HR5,3 .5,9 . . .26 ..37262 .
GC/GU-CF24HR7,0 .7,6 . . .26 ..43741 .
GC/GU-CF36HR10,5 .11,7 . . .26 ..55304 .
GC/GU-CF48HR14,1 .15,2 . . .26 ..71052 .
GC/GU-CF60HR17,6 .19,0 . . .26 ..81437 .
GC/GU-4C18HR (compact)5,3 .5,9 . . .26 ..42129 .
GC/GU-ES18HRI5,3 .5,9 . .39/45 .26 ..19685 .
GC-M2A18HRN15,3 .9,0 + 9,0 . . .26 ..34720 .
GC-M2A21HRN16,1 .9,0 + 12,0 . . .26 ..37045 .
GC-M3A27HRN17,9 .9,0 + 9,0 + 9,0 . . .26 ..50902 .
GC-M3A30HRN18,8 .9,0 + 9,0 + 12,0 . . .26 ..51615 .
GC/GU-N09HRI2,6 .2,9 . .37/34/31 .26 ..18972 .
GC/GU-N12HRI3,5 .3,8 . .40/37/34 .26 ..22227 .
GC/GU-K07HRI2,1 .2,2 . .30/35 .26 ..18972 .
GC/GU-K09HRI2,6 .2,9 . .31/37 .26 ..21297 .
GC/GU-K12HRI3,5 .3,8 . .34/40 .26 ..25451 .
GC/GU-K18HRI5,3 .5,9 . .37/43 .26 ..34038 .
GC/GU-ES09HRI2,6 .2,9 . .34/40 .26 ..19685 .
GC/GU-ES12HRI3,5 .3,8 . .33/39 .26 ..24304 .
GC/GU-A18HR5.3 .5.8 . .41/38/35 .26 ..28706 .
GC/GU-A24HR7.0 .8.0 . .44/41/38 .26 ..36952 .
GC/GU-N07HRI2,1 .2,2 . .31/28/25 .26 ..16895 .
GC/GU-S07HR2100 .2200 . .32/28/25 .26 ..12276 .
GC/GU-S09HR2600 .2900 . .40/37/34 .26 ..13423 .
GC/GU-S12HR3500 .3800 . .41/38/35 .26 ..16678 .
GC/GU-S18HR5,9 .5,3 . .41/37/33 .26 ..25916 .
GC/GU-S24HR7 .7,9 . .43/40/37 .26 ..30783 .
GC/GU-S30HR8,2 .8,8 . .47/44/41 .26 ..40734 .
GC/GU-S36HR1,3 .1,1 . .50 .26 ..49972 .
GC/GU-A07HR2.1 .2.5 . .35/33/31 .26 ..14136 .
GC/GU-A12HR3.5 .4.1 . .38/32/28 .26 ..19220 .
GC/GU-A09HR2.6 .3.2 . .37/35/32 .26 ..15500 .
GC/GU-S05CR1500 . . .25 / 32 .26 ..11594 .
AW05MDYEB1,52 . . . .26 ..11749 .
AW05M0YEB1,52 . . . .26 ..11594 .
AZ18PHHEA . . . .26 ..14322 .
AZ09PHHEA . . . .26 ..12958 .
AZ07PHHEA . . . .26 ..12617 .
AZ18F1MEB4,98 .- . . .26 ..17050 .
AZ12F1DEA3,37 .- . . .26 ..15004 .
AZ09F1TEA2,5 .- . . .26 ..14322 .
AW07FANEB2,08 .- . . .26 ..10912 .
AW07FANEC2,1 .- . . .26 ..12617 .
AW07F0NEC2,1 .- . . .26 ..13113 .
APH450PG13,2 .14,3 . . .26 .. .
APH289SE7,56 .8,73 . . .26 ..47244 .
APH503QG13,8 .15,2 . . .26 .. .
APH2840E7,56 .8,7 . . .26 .. .
CH140EZMC . . . .26 ..80383 .
CH128EZMC12,6 .13,5 . . .26 ..79174 .
CH052EZMC5,1 .5,4 . . .26 ..49135 .
CH070EZMC6,7 .7,2 . . .26 ..50561 .
CH105EZMC9,7 .11,3 . . .26 ..70587 .
DH052EZM5,1 .5,4 . . .26 ..49228 .
DH070EZM6,7 .7,2 . . .26 ..49600 .
HH105EZM10,0 .11,5 . . .26 ..64976 .
HH128EZM12,8 .14,1 . . .26 ..73377 .
HH140EZM14,0 .15,5 . . .26 ..82057 .
HH175EZM16,7 .17,3 . . .26 .. .
FLKS50B/RKS50F0,90 + 4,90 + 5,30 . . . .26 ..105524 .
FLKS25B/RKS25E1,3 + 2,5 + 3,0 . . . .26 ..56234 .
FLKS35B/RKS35E1,4 + 3,5 + 3,8 . . . .26 ..66464 .
FLXS50B/RXS50F0,90 + 4,90 + 5,30 .0,90 + 6,10 + 7,50 . . .26 ..117490 .
FLXS35B/RXS35E1,4 + 3,5 + 3,8 .1,4 + 4,5 + 5,0 . . .26 ..73222 .
FLXS25B/RXS25E1,3 + 2,5 + 3,0 .1,3 + 3,4 + 4,5 . . .26 ..58869 .
FVXS25F/RKS25F1,3 + 2,5 + 3,0 . . . .26 ..66495 .
FVXS35F/RKS35F1,4 + 3,5 + 3,8 . . . .26 ..77686 .
FVXS50F/RKS50F0,90 + 4,90 + 5,30 . . . .26 ..128123 .
FVXS50F/RXS50F .0,90 + 4,90 + 5,30 . . .26 ..134881 .
FVXS25F/RXS25F1,3 + 2,5 + 3,0 .1,3 + 3,4 + 4,5 . . .26 ..67549 .
FVXS35F/RXS35F1,4 + 3,5 + 3,8 .1,4 + 4,5 + 5,0 . . .26 ..82739 .
FDKS25E/RKS25E2,4 . . . .26 ..56234 .
FDKS35E/RKS35E3,4 . . . .26 ..66464 .
FDKS50C/RKS50F5,0 . . . .26 ..90241 .
FDKS60C/RKS60F6,0 . . . .26 ..118389 .
FDXS25E/RXS25E2,4 .3,2 . . .26 ..58869 .
FDXS35E/RXS35E3,4 .4,1 . . .26 ..73222 .
FDXS50C/RXS50F5,0 .5,8 . . .26 ..98735 .
FDXS60C/RXS60F6,0 .7,0 . . .26 ..131285 .
FFQ25B/RKS25E2,5 .- . . .26 ..94209 .
FFQ35B/RKS35E3,4 .- . . .26 ..102920 .
FFQ50B/RKS50F4,7 .- . . .26 ..128433 .
FFQ60B/RKS60F5,8 .- . . .26 ..154876 .
FFQ25B/RXS25E2,5 .3,2 . . .26 ..95201 .
FFQ35B/RXS35E3,4 .4,5 . . .26 ..107973 .
FFQ50B/RXS50F4,7 .5,5 . . .26 ..135222 .
FFQ60B/RXS60F5,8 .7,0 . . .26 ..166098 .
VL-1200 . . . .26 ..25761 .
VL-100 . . . .26 ..25761 .
LGH-200RX4-E . . . .26 ..241800 .
LGH-150RX4-E . . . .26 ..201500 .
LGH-100RX4-E . . . .26 ..169973 .
LGH-80RX4-E . . . .26 ..156860 .
LGH-50RX4-E . . . .26 ..103323 .
LGH-35RX4-E . . . .26 ..84909 .
LGH-25RX4-E . . . .26 ..62744 .
LGH-15RX4-E . . . .26 ..44330 .
PEH-P10MYA26,0 .30,5 . . .26 ..273885 .
PEH-P8MYA20,9 .23,7 . . .26 ..249209 .
PSH-RP140GAH14,0 .17,0 . . .26 ..187891 .
PSH-RP71GAH7,70 .9,30 . . .26 ..133672 .
PSH-RP100GAH9,70 .10,85 . . .26 ..157883 .
PSH-RP125GAH12,40 .14,60 . . .26 ..172205 .
PCA-RP125HA13,0 .16,0 . . .26 ..196075 .
PCA-RP71HA7,5 .9,2 . . .26 ..146630 .
PCH-RP140GAH14,3 .20,1 . . .26 ..106051 .
PCH-RP125GAH12,4 .17,88 . . .26 ..105028 .
PCH-RP100GAH9,7 .13,33 . . .26 ..93093 .
PCH-RP50GAH5,4 .7,65 . . .26 ..69223 .
PCH-RP60GAH6,65 .9,4 . . .26 ..76725 .
PCH-RP71GAH7,5 .11,3 . . .26 ..83731 .
PMH-RP50BA5,4 .6,25 . . .26 ..113894 .
PMH-RP35BA4,4 .5,0 . . .26 ..102982 .
PL-6AKS14,3 . . . .26 ..186186 .
PL-5AKS12,4 . . . .26 ..167431 .
PL-4AKS9,9 . . . .26 ..151745 .
PL-3AK7,9 . . . .26 ..127534 .
CS-A50BD2P/CU-A50BBP814,5 .15,7 . . .26 ..137361 .
CS-A43BD2P/CU-A43BBP813 .14,2 . . .26 ..114607 .
CS-A34BD2P/CU-A34BBP510,45 .11,2 . . .26 ..95852 .
CS-A28BD2P/CU-A28BBP57,3 .7,75 . . .26 ..85622 .
CS-A24BD2P/CU-A24BBP56,5 .7,1 . . .26 ..82801 .
CS-A50BB4P14,0 .15,5 . . .26 ..122016 .
CS-A43BB4P12,5 .14,0 . . .26 ..108872 .
CS-A34BB4P10,0 .11,2 . . .26 ..99634 .
CS-A28BB4P7,1 .8,0 . . .26 ..83855 .
CS-A24BB4P6,3 .7,1 . . .26 ..75051 .
CS-E21DB4ES5,9 .7,0 . . .26 ..83328 .
CS-E18DB4EW4,8 .5,6 . . .26 ..71982 .
CS-E15DB4EW4,10 .5,10 . . .26 ..66712 .
ABY14R/AOY14R3,95 + 4,05 .4,90 + 5,0 . . .26 ..56947 .
ABY18A/AOY18A5,30 + 5,40 . . . .26 ..65813 .
ABY18R/AOY18R5,20 + 5,30 .5,70 + 5,80 . . .26 ..72385 .
ABY24A/AOY24A6,55 + 6,75 . . . .26 ..76043 .
ABY24R/AOY24R6,70 + 6,80 .7,60 + 7,70 . . .26 ..82088 .
AUY12L3,5 .4,0 . . .26 ..79205 .
AUY14L4,0 .4,5 . . .26 ..83359 .
AUY18L4,7 .4,8 . . .26 ..87544 .
AUY24L7,1 .8,0 . . .26 ..95852 .
AUY30L8,5 .10,0 . . .26 ..139655 .
AUY36L10,0 .11,2 . . .26 ..166408 .
AUY45L12,5 .14,0 . . .26 ..171740 .
AUY54L13,3 .16,0 . . .26 ..203205 .
ARY7F2,15 . . . .26 ..56575 .
ARY12F3,5 . . . .26 ..63891 .
ARY9F2,8 . . . .26 ..61225 .
ARY14F4,2 . . . .26 ..68169 .
ARY18F5,4 . . . .26 ..75330 .
ARY7U2,15 .2,45 . . .26 ..58683 .
ARY9U2,7 .3,1 . . .26 ..63891 .
ARY12U3,5 .4,0 . . .26 ..68169 .
ARY14U4,0 .4,7 . . .26 ..74431 .
ARY18U5,4 .6,0 . . .26 ..79701 .
AKY9R2,50 .2,80 . . .26 ..26257 .
AKY7A2,00 + 2,05 .- . . .26 ..21979 .
AKY9A2,50 + 2,55 .- . . .26 ..25668 .
AMY12R3,40 + 3,50 .3,65 + 3,75 . . .26 ..35030 .
AMY13A3,55 + 3,65 . . . .26 ..28768 .
AFY16A4,60 + 4,70 . . . .26 ..36580 .
AFY16R4,70 .4,70 . . .26 ..43400 .
AFY18A5,10 + 5,20 . . . .26 ..37138 .
ALY22A6,30 + 6,35 . . . .26 ..45446 .
ALY22R6,15 + 6,25 .6,25 + 6,35 . . .26 ..49662 .
ALY24A6,75 + 6,90 . . . .26 ..47585 .
ALY27A7,70 + 7,90 . . . .26 ..50716 .
ASY9R/AOY19R22,70 2 . . . .26 ..70246 .
ASY9A/AOY19A22,75 2 . . . .26 ..67859 .
ASY12A/AOY24A23,45 2 . . . .26 ..81840 .
ASY12R/AOY24R23,50 2 .4,20 2 . . .26 ..85932 .
ASY7A/ASY12A/AOY19A22,15 + 3,45 . . . .26 ..71610 .
ASY7R/ASY12R/AOY19R22,25 + 3,45 .2,80 + 4,10 . . .26 ..75020 .
AUY12A/AOY24A23,50 2 . . . .26 ..127689 .
AUY12R/AOY24R23,55 2 .4,20 2 . . .26 ..141515 .
ASY12A/AUY12A/AOY24A23,45 + 3,50 . . . .26 ..98890 .
ASY12R/AUY12R/AOY24R23,50 + 3,55 .4,20 2 . . .26 ..105710 .
ASY7R/AUY12R/AOY19R22,25 + 3,50 .2,80 + 4,10 . . .26 ..102300 .
RAS-M18GAV-E5,2 .6,7 . . .26 ..41850 .
RAS-3M26GAV-E7,5 .9,0 . . .26 ..69781 .
RAS-4M27GAV-E8,0 .9,0 . . .26 ..76849 .
RAS-5M27UAV-E10,0 .12,0 . . .26 .. .
RAS-M10SKV-E2,5 .3,2 . . .26 ..11284 .
RAS-M13SKV-E3,5 .4,2 . . .26 ..11687 .
RAS-M16SKV-E4,5 .5,5 . . .26 ..13175 .
RAS-M10GDV-E2,7 .4,0 . . .26 ..22940 .
RAS-M13GDV-E3,7 .5,0 . . .26 ..24180 .
RAS-M16GDV-E4,5 .5,0 . . .26 ..30070 .
RAS-B10UFV-E2,5 .3,2 . . .26 .. .
RAS-B13UFV-E3,5 .4,2 . . .26 .. .
RAS-B18UFV-E5,0 .5,8 . . .26 .. .
RAS-M10SMUV-E2,7 .4,0 . . .26 ..32488 .
RAS-M13SMUV-E3,7 .5,0 . . .26 ..34720 .
RAS-M16SMUV-E4,5 .5,5 . . .26 ..36952 .
RB-B11MC(W)E ( M-SMUV) . . . .26 ..6603 .
RAS-18UFHP-E5/RAS-18NAH-E5,0 + 5,0 .5,7 + 5,8 . . .26 ..48763 .
RAS-24UFHP-E5/RAS-24NAH-E6,10 + 6,20 .6,80 + 6,90 . . .26 ..54002 .
RAS-18UFP-E5/RAS-18NA-E5,20 + 5,20 .- . . .26 ..45663 .
RAS-24UFP-E5/RAS-24NA-E6,10 + 6,20 .- . . .26 ..50902 .
RAC-18G-AR5,0 .- . . .26 .. .
RAC-24G-AR6,5 .- . . .26 .. .
RAC-07E-E1,97 .- . . .26 .. .
RAC-09E-E2,52 .- . . .26 .. .
RAC-13TX3,57 .- . . .26 .. .
RAC-09EH-E2,57 .2,77 . . .26 .. .
RAC-12EH-E3,38 .3,43 . . .26 .. .
RAC-18EH-E4,68 .4,88 . . .26 .. .
MCA-18 HR5,28 .6,01 . . .26 ..41850 .
MCA-12 HRN23,52 .4,40 . . .26 ..38750 .
MCC-48 HR14,10 .15,53 . . .26 ..80600 .
MCC-36 HR10,55 .11,72 . . .26 ..74400 .
MCC-24 HR7,03 .8,03 . . .26 ..55800 .
MTA3-12 HR3,52 .3,81 . . .26 ..31930 .
MTA3-18 HR5,28 .6,16 . . .26 ..38347 .
MTA3-24 HR7,03 .8,01 . . .26 ..55490 .
MTA3-36 HR10,55 .11,72 . . .26 ..65720 .
MTA3-48 HR14,07 .15,33 . . .26 ..82491 .
MTA - 60 HR17,59 .19,93 . . .26 ..96503 .
MHA-96 HR28,0 .31,50 . . .26 ..175708 .
MHA-60 HR17,59 .19,93 . . .26 ..98146 .
MHA-48 HR14,07 .15,53 . . .26 ..86738 .
MHA-26 HR7,62 .8,15 . . .26 ..57040 .
MHA-36 HR10,55 .11,72 . . .26 ..68231 .
GS-XP07ER2,1 .3,0 . . .26 ..75020 .
GS-XP09ER2,5 .3,5 . . .26 ..76725 .
GS-XP12ER3,4 .4,4 . . .26 ..78430 .
GS-XP18ER5,0 .6,2 . . .26 ..81840 .
GS-XP24ER7,0 .8,0 . . .26 ..85250 .
GS-XP27ER8,0 .9,0 . . .26 ..88660 .
AF-A24CE5,0 .- . . .26 ..36146 .
MFS2-24AR7,04 .8,50 . . .26 ..49290 .
MFS2-48AR14,07 .15,54 . . .26 ..70990 .
?
9:00 - 19:00 10:00 - 18:00